تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

نقشه برداری و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق ملک مشاعی و همچنین موقعیت دقیق مکانی ملک با مختصات یو تی ام حاصل شود و با استفاده از این اطلاعات سند تک برگ برای ملک مشاعی صادر می گردد. برای تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت جزو مدارک اصلی و ضروری به شمار میرود. همچنین برای این املاک نه تنها باید از قطعه مشاعی نقشه یو تی ام تهیه شود بلکه از ملک مادر نیز این نقشه باید تهیه شود. این عمل به این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی و مادر به منظور درخواست سند تک برگ برای املاک مشاعی جزو مدارک ضروری به شمار میرود که با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص خواهد شد. مالک برای تهیه نقشه یو تی ام میتواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مراجعه […]

بیشتر بخوانید