تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده وقتی قابل انجام است که آدرس ملک با جانمایی پلاک ثبتی معلوم گردد و سپس با تهیه نقشه یو تی ام از ملک امکان اخذ سند تک برگ و همچنین دیوارکشی ملک وجود دارد و نقشه یو تی ام نقشه ای است که حتما باید با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید