تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت مرز های زمین

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت مرز های زمین کشاورزی برای تعیین حدود اربعه اراضی برای دیوارکشی آن صورت میگیرد. اراضی کشاورزی معمولا مساحت بالایی دارند و مالک معمولا از حدود دقیق اراضی خود اطلاع درستی ندارد. تثبیت مرزهای زمین های کشاورزی اصولی انجام شود تا اینکه در نهایت مالک مجاز به اخذ سند […]

بیشتر بخوانید