تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک لازم و ضروری می باشد با تهیه این نقشه موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام حاصل می شود در صورت عدم تثبیت و دیوارکشی عرصه ملک به راحتی حدود ملک مورد تعارض از جانب املاک مجاور قرار می گیرد. همچنین با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید