تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.درواقع نقشه ی یو تی ام موقعیت و حدود ملک را در سیستم مختصات یو تی ام مشخص می کند و اگر برای ملکی نقشه یو تی ام تهیه شود در این صورت این […]

بیشتر بخوانید