تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی

تهیه نقشه یو تی ام برای حل اختلافات ملکی به این منظور کاربرد دارد که حدود و مساحت و موقعیت دقیق ملک به دست بیاید و با این مدرک میتوان اختلافاتی که بر سر حدود ملک بین همسایگان مجاور ملک پیش می آید، را حل و فصل کرد. برای این کار می توان به کارشناس […]

بیشتر بخوانید