تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک به این دلیل می باشد که موقعیت حدود و مرز های املاک به طور دقیق مشخص شود و انجام دیوارکشی و همچنین تعیین حدود مرزهای ملک از بسیاری از دعاوی و اختلافات ملکی جلوگیری می کند زیرا مرز و حدود ملک مشخص می باشد و املاک […]

بیشتر بخوانید