تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی بادقت بالایی تهیه می شود و برای اخذ سند برای قطعات مشاعی هم برای قطعه مشاعی و هم برای قطعه مادر باید نقشه یو تی ام تهیه شود و برای اخذ سند تک برگ مالک باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی به منظور تعیین موقعیت و همچنین بدست آوردن مساحت این املاک انجام می شود و زمین های تجمعی به زمین هایی گفته می شود که چند زمین با متراژ پایین باهم نقشه برداری شود و سازنده بخواهد دراین املاک ساخت و سازی انجام دهد  و درنهایت سندی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای این انجام می شود که مساحت و حدود دقیق ملک تجمیعی مشخص شود و در نهایت سند جدید برای آن از طرف اداره ثبت صادر شود و منظور از ملک تجمیعی این است که دو یا چند ملک کوچک که مجاور هم هستند با هم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار مثل املاک واقع در مناطق کوهستانی که در این مناطق باید علاوه بر تهیه ی نقشه یو تی ام که نقشه دو بعدی است و مساحت زمین را تعیین می کند، باید نقشه ی توپوگرافی( که نقشه ی ارتفاعی است) تعیین شود اگر به شیب […]

بیشتر بخوانید