تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری در تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق ملک و مساحت و ابعاد دقیق ملک با دقت بالا به دست آید. تهیه نقشه یو تی ام باید به نحوی انجام شود تا با دقت بالا و فرمت استاندارد و مورد نظر شهرداری این نقشه فراهم گردد. این نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای شهرداری یکی از مدارک مهم برای اخذ جواز ساخت و ساز میباشد.اگر مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد ابتدا باید به شهرداری مراجعه کرده و شهرداری برای صدور جواز ساخت وساز از مالک تهیه نقشه یو تی ام را درخواست می کند و مالک موظف […]

بیشتر بخوانید