تهیه نقشه یو تی ام تجمیعی

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه تجمیعی برای املاک در تهران انجام می شود تا مساحت و ابعاد دقیق ملک تجمیعی به دست بیاید تا با استفاده از آن بتوان سند تک برگ برای ملک اخذ کرد و ممکن است دو یا چند ملکی که در مجاور یک دیگر قرار دارند بخواهند با هم تجمیع شوند و یک ملک […]

بیشتر بخوانید