تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی امور ثبتی بادقت و کیفیت بالایی تهیه می شود در واقع نقشه یو تی ام به این منظور تهیه میشوند که موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص شود و همچنین با ارائه این نقشه به اداره ثبت می توان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود. تهیه […]

بیشتر بخوانید