تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی

تهیه نقشه یو تی ام برای منابع ملی زمانی لازم می شود که دولت زمین شما را جزو منابع ملی حساب کند مثلا سابقه کشت و زرع را در آن نبیند. در این صورت دولت آن ملک را تصاحب کرده و سند شما را باطل خواهد کرد. فقط در صورتی که زمین سابقه کشاورزی و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود که یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود و این نقشه یو تی ام پایه و اساس کار سند تک برگ است که باید حتما تهیه و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین با استفاده از مختصات های یو یت ام انجام یم شود که امروزه یکی از مدارک اصلی و مهم برای هر ملکی است که باید حتما تهیه و مهر و امضا شده باشد و این نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری که یکی از مدارک مهم است و باید برای مراجعه به این سازمان حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و منظور از نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ ام نقشه ای است که از ملک تهیه شده و در نقشه سازمان […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام برای شهرداری که یکی از سازمان هایی است که امروزه برای امور اداری ملک نیاز به نقشه یو تی ام دارد و این نقشه یو تی ام باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا دارای اعتبار شود و فرمت این نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق از طریق مختصات های یو تی ام هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است که از این طریق می توان موقعیت دقیق یک ملک را در سیستم کاداستر ثبت کرد و همچنین مرزهای ملک را ثابت کرد که امروزه این نقشه یو تی ام یکی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک برای اخذ سند تک برگ انجام می شود که یکی از مهم ترین مراحل برای گرفتن سند است. رادین ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری با ۲۰ سال سابقه کاری تهیه نقشه یو تی ام جهت جانمایی ملک جانمایی ملک یکی از مهم ترین مراحل […]

بیشتر بخوانید