تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران برای این انجام می شود که موقعیت ملک تعیین و در نهایت تثبیت شود. همچنین لازم به ذکر است که اراضی باغات معمولا مشاعی هستند بنابراین چون حدود و مرز مشخصی ندارند همچنین مساحت بزرگی از سطح زمین را شامل میشوند پس تنها راه جانمایی […]

بیشتر بخوانید