تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران

نقشه یو تی ام دیوار کشی زمین کشاورزی حومه تهران پس از مشخص شدن موقعیت مکانی ملک از روی سند انجام می گیرد. مشخص شدن موقعیت مکانی ملک از روی سند با جانمایی پلاک ثبتی ممکن میشود و بعد با دیوار کشی موقعیت اراضی تثبیت می شد سپس برای اخذ سند تک برگ می بایست […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام دیوار کشی باغات اطراف تهران برای این انجام می شود که موقعیت ملک تعیین و در نهایت تثبیت شود. همچنین لازم به ذکر است که اراضی باغات معمولا مشاعی هستند بنابراین چون حدود و مرز مشخصی ندارند همچنین مساحت بزرگی از سطح زمین را شامل میشوند پس تنها راه جانمایی […]

بیشتر بخوانید