تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان کاربرد های بسیاری دارد و نقشه یو تی ام از عرصه ملک در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال برای اخذ جواز ساخت و ساز درباره زمین های مسکونی،تغییر کاربری در مورد زمین های کشاورزی و باغات و هم چنین برای اخذ سند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده ۱۴۷

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان- ماده ۱۴۷ به منظور مشخص شدن وضعیت ثبتی املاکی که تا ۱۳۷۰ ساخته شده اند و به دلایل قانونی که اخذ سند مالکیت برای آن ها ممکن نباشد با استفاده از این ماده مالک میتواند با تهیه نقشه یو تی ام از عرصه و اعیان برای صدور […]

بیشتر بخوانید