تهیه نقشه یو تی ام عرصه

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان کاربرد های بسیاری دارد و نقشه یو تی ام از عرصه ملک در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد به طور مثال برای اخذ جواز ساخت و ساز درباره زمین های مسکونی،تغییر کاربری در مورد زمین های کشاورزی و باغات و هم چنین برای اخذ سند […]

بیشتر بخوانید