تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی

نقشه یو تی ام ملک مشاعی قطعه مادر کارشناس رسمی دادگستری به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود و نقشه های یو تی ام بسیار دقیق می باشند و در سیستم مختصات یو تی ام تهیه می شوند پس باید توسط یک شخص متخصص و با تجربه تهیه شوند و کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران از جمله مدارکی است که مالکین املاک مشاعی می بایست فراهم کنند تا بتوان برای آن سند تک برگ اخذ کرد. در واقع اداره ثبت به مالک دستور تهیه نقشه یو تی ام از قطعه مشاعی و هم چنین تهیه نقشه یو تی ام از ملک […]

بیشتر بخوانید