تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق از طریق مختصات های یو تی ام هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است که از این طریق می توان موقعیت دقیق یک ملک را در سیستم کاداستر ثبت کرد و همچنین مرزهای ملک را ثابت کرد که امروزه این نقشه یو تی ام یکی […]

بیشتر بخوانید