تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگ به منظورمشخص شدن اطلاعات فنی ملک میباشد و نقشه یو تی ام به نقشه ای گفته می شود که موقعیت دقیق ملک و مساحت دقیق ملک در آن درج شده است و در واقع اطلاعات فنی ملک را نمایش میدهد و این نقشه با تجهیزات […]

بیشتر بخوانید