تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام پلاک ثبتی برای املاک گمشده کمک خواهد کرد که  آدرس ملک روی زمین مشخص شود و موقعیت دقیق آن تعیین شود. و مالک وقتی نیاز به تهیه این نقشه پیدا خواهد کرد که موقعیت ملک را نداند و یا حدودی بداند که ملک در کدام منطقه است و فقط تنها […]

بیشتر بخوانید