تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری مثل جی پی اس دو فرکانسه با دقت بالایی تهیه می شود و نقشه های یو تی ام کاربرد های بسیاری دارد و در سازمان ها و ادارات مختلف به عنوان مدرکی معتبر محسوب می شود. تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را با تهیه نقشه یو تی ام مشخص کند و این […]

بیشتر بخوانید