تهیه نقشه یو تی ام کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد در واقع اگر مالکی بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت دقیق ملک را با تهیه نقشه یو تی ام مشخص کند و این […]

بیشتر بخوانید