تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی برای این انجام می شود که مساحت و حدود دقیق ملک تجمیعی مشخص شود و در نهایت سند جدید برای آن از طرف اداره ثبت صادر شود و منظور از ملک تجمیعی این است که دو یا چند ملک کوچک که مجاور هم هستند با هم […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی انجام می شود در واقع زمانی مالک نیاز به این کار پیدا می کند که املاک توسط دولت ملی تشخیص داده شود و توسط دولت تصاحب شود در این صورت مالک برای اعتراض به این رای باید تشکیل پرونده دهد که طرف دیگر این پرونده […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران

نقشه یو تی ام اجرای طرح شهرداری در تهران به منظور تعیین مقدار قرارگیری ملک در طرح های شهرداری از جمله تعریض خیابان ها و عقب نشینی ملک ها انجام میگیرد و شهرداری پس از اجرای طرح هایش ممکن است حدود یک ملک را در این طرح تشخیص دهد و مالک نیز باید از این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های شیب دار مثل املاک واقع در مناطق کوهستانی که در این مناطق باید علاوه بر تهیه ی نقشه یو تی ام که نقشه دو بعدی است و مساحت زمین را تعیین می کند، باید نقشه ی توپوگرافی( که نقشه ی ارتفاعی است) تعیین شود اگر به شیب […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ شهرداری که یکی از مدارک مهم است و باید برای مراجعه به این سازمان حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد و منظور از نقشه یو تی ام ۱/۲۰۰۰ ام نقشه ای است که از ملک تهیه شده و در نقشه سازمان […]

بیشتر بخوانید