تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی نقشه ای با مختصات یو تی ام می باشد که بر روی نقشه یک دو هزارم جانمایی شده است. تهیه این نقشه با دقت و فرمت مطلوب شهرداری از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید. تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی شهرداری برای اینکه جواز ساخت را صادر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM همان نقشه یو تی ام یک دو هزارم است. این نقشه از طرف شهرداری در شروع ساخت و ساز ملک به منظور صدور جواز ساخت درخواست میشود و تهیه این نقشه را حتما باید به یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرد و این نقشه با […]

بیشتر بخوانید