تهیه نقشه 2000

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM همان نقشه یو تی ام یک دو هزارم است. این نقشه از طرف شهرداری در شروع ساخت و ساز ملک به منظور صدور جواز ساخت درخواست میشود و تهیه این نقشه را حتما باید به یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری واگذار کرد و این نقشه با […]

بیشتر بخوانید