تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای تعیین گود برداری برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه میشود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی بکار میرود که کوهستانی شیب دار باشند و همچنین برای تعیین میزان گود برداری ملک مورد استفاده قرار می گیرد و برای تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید