تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند به این صورت می باشد که اگر مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود و برای اینکار مالک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه می کند و کارشناس نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سند با وضع موجود زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحتی که درسند درج شده است با مساحتی که وضع موجود ملک دارد مغایرت می کند یعنی مساحتی که درسند ملک درج شده است کمتر یا بیشتر از آنی باشد که وجود دارد در این صورت باتهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید