تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه 1 تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ منطقه ۱ تهران که نقشه یو تی ام امروزه جزء مدارک اصلی برای ملک به شمار میرود که این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند از نوع سند تک برگ ایت و رد این نقشه یو تی ام موقعیت ملک و مساحت دقیق در […]

بیشتر بخوانید