تهیه نقشه UTM برای انجام امور شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری لازم و ضروری است و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک حاصل می گردد. این نقشه حتما باید با دقت بالا و فرمت یک دو هزارم تهیه گردد و تهیه این نقشه با دقت پایین مورد قبول نخواهد بود و شهرداری آن […]

بیشتر بخوانید