تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی

تهیه نقشه UTM برای تشخیص منابع ملی از اراضی زراعی انجام می شود با تهیه نقشه یو تی ام یکی از مدارک ضروری برای تشخیص نوع اراضی فراهم می گردد. نقشه های یو تی ام با دقت بالایی باید تهیه گردد تا مورد پذیرش قرار بگیرد با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت ملک روی […]

بیشتر بخوانید