تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند امری ضروری می باشد در واقع برای اینکه ملکی دارای سندتک برگ شود مالک باید به اداره ثبت مراجعه کند و اداره ثبت مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند تا موقعیت ملک مشخص و در سند درج شود. تهیه نقشه UTM […]

بیشتر بخوانید