تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و در واقع برای تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم  مختصات یو تی ام و جهانی می باشد. تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد مالک برای تهیه نقشه یو تی ام باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید