تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران یکی از مدارک مورد درخواست شهرداری است و برای تهیه آن با کیفیت بالا لازم است به کاشناس رسمی دادگستری مراجعه شود و با تهیه این نقشه از عرصه ملک موقعیت منحصر به فرد ملک حاصل می شود و هدف شهرداری با در خواست این نقشه پی بردن […]

بیشتر بخوانید