تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دو هزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل از ساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری به این منظور تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام تعیین شود و نقشه یو تی ام باید با فرمت و دقت مد نظر سازمان و اداره مورد نظر باشد که نقشه یو تی ام برای شهرداری باید به شکل نقشه دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران که به منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی کره زمین و برای املاکی که آدرس دقیقی و مرزهای آن ها مشخص است با استفاده از تجهیزات نقشه برداری انجام می شود و این نثققشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و […]

بیشتر بخوانید