تهیه نقشه UTM برای ملک

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری

نقشه UTM دو خطی شهرداری به این معنی است که نقشه UTM ملک روی نقشه ۲۰۰۰/۱ که هم اضلاع ملک درسند و هم اضلاع ملک در زمین باید در نقشه آورده شود و روی هم قرار بگیرند. نقشه های دو خطی شهرداری علاوه بر طول و عرض ملک ،مساحت ملک ،کوچه ها ،خیابان ها و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران

تهیه نقشه UTM برای ملک در تهران که به منظور تعیین موقعیت یک ملک بر روی کره زمین و برای املاکی که آدرس دقیقی و مرزهای آن ها مشخص است با استفاده از تجهیزات نقشه برداری انجام می شود و این نثققشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی است و […]

بیشتر بخوانید