تهیه نقشه UTM تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه UTM تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه UTM تجمیعی برای املاک در تهران

تهیه نقشه UTM تجمیعی برای املاک در تهران انجام می شود تا چند ملکی که مجاور هم قرار گرفته اند و دارای مساحت کمی هستند تخریب شوند و یک ملک بزرگ تر به دست آید. پس از تجمیع پلاک ثبتی ملک و همچنین سند ملک باطل می شود و سند جدید برای ملک و پلاک […]

بیشتر بخوانید