تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری به این منظور تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام تعیین شود و نقشه یو تی ام باید با فرمت و دقت مد نظر سازمان و اداره مورد نظر باشد که نقشه یو تی ام برای شهرداری باید به شکل نقشه دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای اخذ سند تک برگ به این صورت می باشد که مالک باید با مدارک موجود از ملک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید