تهیه نقشه utm توسط کارشناس

تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی برای اخذ سند تک برگ به این صورت می باشد که مالک باید با مدارک موجود از ملک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند تا کارشناس نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند تهیه نقشه utm توسط کارشناس رسمی امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید