تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دو هزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل از ساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا […]

بیشتر بخوانید