تهیه نقشه UTM عرصه ملک

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت

تهیه نقشه UTM عرصه ملک برای جواز ساخت باید با دقت سانتی متری و فرمت دو هزارم تهیه گردد و پیش از آغاز هر ساخت و سازی در شهر لازم است به شهرداری مراجعه شود و جواز ساخت اخذ گردد و برای اخذ این جواز لازم است مدارکی را فراهم کرد. تهیه نقشه UTM عرصه […]

بیشتر بخوانید