تهیه نقشه utm ماده 147-148 برای سند تک برگ

تهیه نقشه utm ماده 147-148 برای سند تک برگ

تهیه نقشه utm ماده ۱۴۷-۱۴۸ برای سند تک برگ

تهیه نقشه utm ماده ۱۴۷-۱۴۸ برای سند تک برگ برای تعیین موقعیت ملک تهیه ی شود.عرصه ملک به زمینی گفته می شود که ساختمان درآن ساخته می شود و اعیان به ساختمانی گفته می شود که روی عرصه ساخته شده است و طبق ماده ۱۴۷ در واقع برای تهیه نقشه یو تی ام علاوه بر […]

بیشتر بخوانید