تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند

تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده 147 - 148

تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸

تهیه نقشه UTM ملک قولنامه ای برای سند ماده ۱۴۷ – ۱۴۸ برای املاک و اراضی فاقد سند رسمی می باشد و برای این که بتوان برای این املاک سند رسمی از اداره ثبت اسناد اخذ کرد باید شرایطی صدق کند و سپس مدارکی فراهم شود که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید