تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحدهای آپارتمانی که نیمه کاره می باشد،تهیه می شود. تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس عملیات تفکیک به دو صورت انجام می شود یکی قبل […]

بیشتر بخوانید