تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM که به عنوان یک مدرک میبایست تهیه گردد با تهیه این نقشه ابعاد، مساحت و موقعیت مکانی ملک با مختصات منحصر به فرد به دست می آید و در نتیجه سند تک برگ با توجه به این اطلاعات صادر خواهد شد. برای این که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس

تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های پیش تفکیک برای تعیین مساحت واحدهای آپارتمانی که نیمه کاره می باشد،تهیه می شود. تهیه نقشه UTM و انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس عملیات تفکیک به دو صورت انجام می شود یکی قبل […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری لازم و ضروری است و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک حاصل می گردد. این نقشه حتما باید با دقت بالا و فرمت یک دو هزارم تهیه گردد و تهیه این نقشه با دقت پایین مورد قبول نخواهد بود و شهرداری آن […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای جواز ساخت شهرداری های تهران  توسط یک فرد متخصص در تهیه نقشه یو تی ام با دقت بالا و فرمتهای متفاوت مثل کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. شهرداری برای پی بردن به موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک در شهر نقشه یو تی ام را با فرمت دو هزارم در […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دو هزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل از ساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد به منظور اخذ سند تک برگ برای ملک تهیه می شود و در واقع برای تعیین موقعیت دقیق ملک در سیستم  مختصات یو تی ام و جهانی می باشد. تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد مالک برای تهیه نقشه یو تی ام باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند با این هدف تهیه آن مورد درخواست قرار می گیرد که این مورد بررسی شود که ابعاد و مساحت سندی ملک با ابعاد و مساحت وضع موجود  تطابق دارد و یا این که منطبق نیستند و برای تهیه این نقشه حتما باید به یک متخصص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند به این صورت می باشد که اگر مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد باید اصلاح شود و برای اینکار مالک به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه می کند و کارشناس نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری به این منظور تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک در سیستم مختصات یو تی ام تعیین شود و نقشه یو تی ام باید با فرمت و دقت مد نظر سازمان و اداره مورد نظر باشد که نقشه یو تی ام برای شهرداری باید به شکل نقشه دو هزارم […]

بیشتر بخوانید