تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و مالک برای این که ثابت کند که ملک او جزو منابع طبیعی نمیباشد باید از ملک خود یک مدرکی پیدا کند که نشان دهد در این ملک زراعت و کشاورزی انجام شده […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه به عنوان تامین دلیل تهیه می گردد تا در نتیجه بتوان با استفاده از آن اختلافات ملکی به وجود آمده را حل نمود و تفسیر عکس هوایی یکی از روشهایی است که مواقعی که اختلافاتی پیش آمد استفاده می شود تا با استفاده از آن مدرکی […]

بیشتر بخوانید