تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و انجام جانمایی ملک برای تعیین کردن مرز های ملک انجام می شود سپس با مشخص شدن حدود اربعه ملک امکان تهیه نقشه یو تی ام وجود خواهد داشت و تفسیر عکسهای هوایی تخصصی است و از آنجایی که از تفسیر عکسهای هوایی برای جانمایی ملک و همچنین حل اختلافات […]

بیشتر بخوانید