تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل

گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی و تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد. این کار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و اگر قبل از به وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سند تک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز و تعارض به ملک خود نمی […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش کارشناس تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه به تامین دلیل معروف است به منظور اثبات ادعای محکوم له مبنی بر حل اختلافات ملکی انجام می شود که از طریق سفارش عکس هوایی و تفسیر آن ها و بررسی در محدوده مورد نظر انجام می شود که در نهایت تامین دلیل نوشته شده […]

بیشتر بخوانید