جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به این دلیل انجام می شود که دولت اقدام به باز پس گیری اراضی ملی میکند و اگر اراضی ای ملی تشخیص داده شود مالکیت آن را از مالک خواهد گرفت همچنین اگر اراضی توسط مالک رها شده باشد را نیز مالک ملی به حساب می آورد و […]

بیشتر بخوانید