جانمایی اسناد قدیمی

جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران انجام می شود تا حدود دقیق و ثبتی ملک روی زمین مشخص گردد. به این عملیات اصطلاحا جانمایی پلاک ثبتی می گویند که با استفاده از مدارک ثبتی و مدارک و اسناد قدیمی انجام می شود و سپس مشخص می شود پلاک ثبتی ملک به کدام قطعه از زمین تعلق […]

بیشتر بخوانید