جانمایی برای پلاک ثبتی

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار

جانمایی برای پلاک ثبتی های قدیمی سند منگوله دار قدیمی توسط متخصص قابل انجام است و در واقع ممکن است آدرس ملک نا معلوم باشد در اینصورت برای اینکه بتوان آدرس ملک را معلوم نمود لازم است جانمایی پلاک ثبتی انجام شود برای انجام این عملیات می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه نمود این […]

بیشتر بخوانید
جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی

جانمایی برای پلاک های اسناد قدیمی توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت میباشد که معمولا املاکی نیاز به جانمایی دارند که اسناد قدیمی هستند که به ورثه رسیده است یا ملک های رها شده ای که صاحبان آن ها به دلایل مهاجرت از ایران چندین سال به ملک خود سر نزده اند و یا […]

بیشتر بخوانید